תקנון ותנאי שימוש


*האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.*
 *הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "ברץ שיווק" , לכל דבר ועניין, לכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.*

 *1.שירות לקוחות* 
1.1 מעבר למידע המפורט באתר ניתן לקבל מידע על דרך תפעול המוצר , מידע אודות כל מוצר , אחריות וכדומה בפנייה לנציג   מהחברה בכל עת. 
2.1 על מנת שחווית הקלה תהיה נעימה , יעילה וללא קושי , נציגי החברה עומדים לרשותכם לכל שאלה הקשורה לאופן הרכישה  וכניסה ושימוש באתר. 

*2. כללים כלליים*:
1.2 הנהלת החברה רשאית באופן חוקי לשנות בתדירות שנראה לה לנכון את כללי התקנון. 
החברה לא תשנה את כללי התקנון בזמן תהליך הרכישה . 
2.2 התמונות  שבאתר הן לצורך המחשה בלבד . 
החנות לא מחוייבת למוצרים שבתמונה . 
3.2 החנות אינה אחראית על הובלה והרכבה של המוצר שנרכש באתר. 
האחריות חלה על הלקוח בלבד. 
4.2 התקנה שבוצעה על ידי הלקוח מסירה את האחריות מהספק באופן חד משמעי. 
5.2 האחריות לתחזוק ולשירות הנדרש למוצג הינה של הלקוח בלבד.
למעט מקרים בהם נכתב אחרת. 
6.2 גרפיקה , מידע , אייקונים , עיצובים , סימני מסחר ולוגו המוצגים באתר הינם בבעלותם של החנות או /ו מגורמים שמטעם החברה . 
7.2 כל רישומי המחשב של החנות המתעדים את הפעולות המתבצעות דרך האתר מהוות ראיה לכאורה לאמיתות הפעולות .
 
3 דמי משלוח
1.3החנות רשאית ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון בעת מכירה המתבצעת בתשלומים
 2.3במידה והלקוח מעוניין יש באפשרותו לאסוף את המוצר באופן ישיר מהספק.
כמובן בתיאום מראד לגבי מועד וזמן האיסוף. 
3.3  הלקוח לא מחוייב לשלם דמי משלוח במקרה של איסוף עצמאי על ידי הלקוח. 
4.3 במידה והלקוח לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה  והמוצר יחזור לחנות , הלקוח יחוייב בתשלום נוסף של דמי משלוח על מנת שהמוצר ישלח אליו שנית.
 
4. *אספקה והובלה של המוצרים* :
1.4 הלקוח צריך לבדוק את שלמות ותקינות  המוצר ברגע שהגיע לידיו וטרם התקנתו. ( צבע , סוג , גודל ) 
בשלב זה רשאי הלקוח ליצור קשר טלפוני / מייל עם החברה ולפנות בתלונה . 
לאחר התקנת המוצר החברה אינה אחראית ולא תקבל תלונות לגבי המוצר. 2.4החנות מתחייבת לספק את המוצר לכתובת שהוזנה באתר תוך פרק הזמן  שמצויין בדף המכירה וזאת לאחר שנתקבל תשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. 
3.4 החנות ו / או הספקים אינם אחראים לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים :
 *כוח עליון כגון: נזקי טבע , מלחמה , מצב חירום מדיני , פעולות איבה .
* שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושות לייצור ו/ או הובלת המוצרים.
 4.4באיזורים שאין להם גישה מבחינה בטחונית .
החנות ו/או הספק יכולים לספק את המוצרים ללקוח במקום קרוב ובמועד שמוסכם על הלקוח. 
 5.4 .אספקת המוצרים תתבצע רק בימי עסקים בימים א- ה . 
בימים שישי ושבת , ערבי חג וחג לא תתאפשר רכישה באתר. 
5.
 תנאי רכישה 

1.5 רשאים לרכוש את המוצרים דרך האתר ,בעלי תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

2.5.תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.

3.5הוראות תקנון זה חלים ויחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת,כמו כן, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות  ברץ שיווק. 

4.5עליך לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

5.5.גלישה/סיור בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולפעול על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הזה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות זו.
6.5. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות הלקוח מחוייב להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק וכנדרש.

7.5.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור 
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה וחויבה .

8.5 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס 
האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.
9.5. הפרטים אשר הוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה לאמיתות הפעולות .
10.5. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים 
ואזרחיים עפ"י חוק.

11.5.   במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי תינתן למבצע העיסקה הודעה מתאימה 
ולפיה יידרש מבצע העיסקה ליצור קשר טלפוני עם נציג החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי . 
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . 
במידה ומבצע העיסקה לא פעל להסדרת אישור העיסקה תוך שבוע ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי ,  החנות ו/או הספקים יראו את העיסקה כמבוטלת .


1.6בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .

2.6.הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ" א 1981 להלן: החוק בסעיף הבא. 

3.6ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או במייל ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות " ברץ שיווק."

4.6במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 10% , בהתאם להוראות החוק .

5.6אם כבר סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באמצעות שיחת טלפון או במייל. 
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

6.6מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח .

7.6.לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו .

7.6.חברת "ברץ שיווק"  רשאית לבטל עיסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה במקרים הבאים:

8.6.*נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר (ט.ל.ח) .
*אם יתגלתה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

.9.6.הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

10.6.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב ו/או בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.

11.6. .החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

7. פרטיות פירטי הלקוח
 
1.7. החברה " ברץ שיווק" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח שלא למטרת רכישת המוצר שלשמה הוזנו הנתונים באתר.

חברת "ברץ שיווק" מברכת את לקוחותייה על הבחירה הנכונה . אנחנו כאן בשבילכם להנאתכם ולנוחיותכם . 
טואול - בניית אתרים